"Khai dân trí, Chấn dân khí, Hậu dân sinh" hay: "Hiểu biết để Tự tin để Làm giàu cuộc sống"

Archive for Tháng Bảy, 2012

Thông báo

Phong trào Con Đường Việt Nam đã chính thức hoạt động tại địa chỉ website:

http://www.conduongvietnam.org , kể từ ngày 05 tháng 07 năm 2012.

Advertisements

Mây thẻ