"Khai dân trí, Chấn dân khí, Hậu dân sinh" hay: "Hiểu biết để Tự tin để Làm giàu cuộc sống"

Phong trào Con đường Việt Nam

QUYỀN TỰ DO TRUYỀN BÁ TÔN GIÁO VÀ ĐẠO ĐỨC XÃ HỘI

(Bản dự thảo, chưa công bố chính thức. Xin góp ý)

    Thưa quý vị tín hữu các tôn giáo tại Việt Nam!
Chúng ta đang phải đối mặt với rất nhiều các vấn nạn đạo đức của xã hội. Chúng ngày càng trầm trọng nên có rất nhiều sự lên tiếng đòi hỏi pháp luật phải can thiệp mạnh hơn, sâu hơn để ngăn chặn sự xuống cấp đang ngày càng tồi tệ của chúng. Tuy nhiên, nếu nhìn đúng đắn vào các vấn đề này chúng ta sẽ thấy rằng pháp luật đã can thiệp vào quá mạnh, quá sâu rồi. Nhưng kết quả đạt được lại tỷ lệ nghịch với mức độ can thiệp đó. Tham nhũng và cửa quyền tất nhiên là góp phần đáng kể tạo ra nghịch lý này. Nhưng thực tế đã cho thấy rất nhiều nước có thành tích về sự minh bạch rất cao nên đã chống được tham nhũng hiệu quả thì sự can thiệp sâu rộng của luật pháp vào các vấn đề đạo đức xã hội không những không giúp điều chỉnh tốt được các vấn đề này mà còn làm cho chúng bị méo mó.
Điều quan trọng hơn mà các nước này đã nhận ra là sự can thiệp như thế của luật pháp đã làm cho sự sáng tạo của xã hội bị bóp nghẹt, làm cho nó mất dần đi sức sống và khả năng phát triển. Phải trả giá đắt để cuối cùng họ mới hiểu rằng pháp luật và đạo đức là những vấn đề có ranh giới không thể xâm phạm nhau. Nhưng không ai có thể tự vẽ lên làn ranh đó. Nó chỉ có thể được xác định tự nhiên thông qua sự vận động của một xã hội dân chủ mà ở đó các quyền tự do theo đuổi và truyền bá tư tưởng, tín ngưỡng riêng của từng mỗi người phải được tôn trọng và bảo vệ trên hết và bình đẳng. Điều này đảm bảo cho tự do tôn giáo không chỉ là quyền theo một tín ngưỡng nào đó mà còn phải được tự do thành lập các tổ chức tôn giáo để truyền bá đức tin của mình.
Và khi đó, thật hiệu quả và rất tự nhiên, đạo đức xã hội sẽ được tự điều chỉnh tốt đẹp và ngày càng văn minh thông qua sự vận động của các tổ chức dân sự hoạt động vì các chuẩn mực đạo đức xã hội mà ở đó các tổ chức tôn giáo luôn đóng vai trò nổi bật và không thể thiếu. Đây chính là sự vận hành của một xã hội dân sự, hay xã hội công dân – nơi mà công dân có tự do sử dụng đầy đủ các quyền Dân sự của mình nhằm tạo ra ảnh hưởng đối với xã hội theo quan điểm của anh/chị ta cho là đúng. Trong một môi trường công bằng như vậy thì những quan điểm nào thuyết phục được nhiều người sẽ trở thành xu thế. Do vậy, dù xã hội luôn tồn tại những cá nhân xấu thì tuyệt đại đa số người dân vẫn chọn cái tốt để tạo ra những xu thế áp đảo cái xấu nên xã hội luôn tiến bộ, đạo đức và văn minh hơn. Đây là một cơ chế tự động điều chỉnh các quan điểm cá nhân và các mối quan hệ xã hội giữa những người hoặc nhóm người khác nhau để đạt đến một trạng thái cân bằng về chuẩn mực của xã hội được gọi là Lương tri quy ước (conventional wisdom) mà nó luôn thay đổi theo chiều hướng ngày càng tốt hơn. Đó là lý do vì sao mà pháp luật không thể và không bao giờ theo kịp để điều chỉnh các quan điểm và quan hệ xã hội luôn biến động như vậy.
Pháp luật chỉ nên và chỉ có thể tham gia vào quá trình trên bằng cách đảm bảo một môi trường bình đẳng tuyệt đối – tức là quyền con người của từng mỗi người phải được bảo vệ trên hết và bình đẳng – để xã hội dân sự sẽ tự hình thành  nhằm tạo ra một sân chơi bình đẳng cơ bản để hỗ trợ cho những xu thế tốt tạo ảnh hưởng mạnh trong việc hình thành nên Lương tri quy ước – chính là sự bình đẳng phổ biến. Kinh nghiệm ở các nước tiến bộ, văn minh đã cho thấy rằng, dù số người không theo tín ngưỡng nào đang tăng lên nhưng các tôn giáo vẫn là  một trụ cột thiết yếu trong một xã hội dân sự để duy trì đạo đức xã hội và làm thăng hoa các giá trị tinh thần của con người thành những sức mạnh văn hóa cho dân tộc.
Vì nước ta không có một môi trường, một sân chơi như trên nên sự xuống cấp đạo đức xã hội là điều không thể tránh khỏi. Nhưng nó lại bị cho là mặt trái của kinh tế thị trường, đó là một nhận thức sai lầm. Căn nguyên của nó chính là sự mất cân bằng giữa các quyền tự do mưu cầu lợi ích vật chất và tinh thần. Khi con người không có tự do tư tưởng và truyền bá niềm tin, tôn giáo của mình nhưng lại có thể lao vào kiếm tiền bằng mọi cách, mọi kiểu thì các giá trị vật chất sẽ chà đạp các giá trị tinh thần là điều đương nhiên. Vì vậy mà việc người ta sẵn sàng đặt bảng giá lên nhân phẩm, lương tri và cả con tim của mình đã trở nên phổ biến trong xã hội ta. Làm sao chúng ta có được những sức mạnh văn hóa để phát triển? Chỉ có thể là sự suy thoái cả đạo đức lẫn văn hóa mà thôi.
Không ít người đã đổ lỗi và trông chờ vào chính quyền để giải quyết tình trạng xuống cấp này. Nhưng cũng đã có vô số các biện pháp hành chính và vận động học tập noi gương đạo đức rồi mà tình trạng đó vẫn tuột dốc không phanh. Các biện pháp này không những làm lệch lạc sự vận hành tự nhiên của cơ chế tự động điều chỉnh các quan điểm và quan hệ xã hội nói trên, mà còn tạo ra một sự áp đặt tư tưởng làm mất đi sự tự do sáng tạo và truyền bá những giá trị tinh thần khác và mới, khiến xã hội xơ cứng nên không có sức đề kháng đối với sự tấn công của những cái xấu. Và sẽ không có gì tệ hại hơn khi chúng lại đến từ những nhóm người đặc quyền muốn áp đặt quan điểm riêng của mình lên đa số dân chúng bằng quyền lực. Đây chính là sự đối nghịch với xã hội dân sự.
Vì những lẽ trên, muốn giải quyết được tận gốc các vấn nạn đạo đức hiện nay đồng thời tạo ra các giá trị tinh thần làm thăng hoa xã hội và tạo nên sức mạnh văn hóa để đất nước phát triển thịnh vượng và văn minh thì tiên quyết chúng ta phải yêu cầu, đòi hỏi cho bằng được tất cả các quyền con người của mình, trong đó có quyền tự do truyền bá tôn giáo, phải được bảo vệ trên hết và bình đẳng. Có như vậy thì xã hội dân sự mới hình thành để tạo ra một môi trường tốt cho sự phát triển các tư tưởng và giá trị tinh thần cao đẹp của tôn giáo thành những chuẩn mực đạo đức tốt đẹp của xã hội và những giá trị chân chính cho cuộc sống của con người. Và muốn được như vậy thì mọi người không chỉ được tự do theo tôn giáo mà còn phải được tự do truyền bá tôn giáo của mình. Chính sự hạn chế nặng nề đối với quyền tự do tư tưởng và truyền bá niềm tin, tôn giáo đã gây ra rất nhiều những vấn đề đạo đức và văn hóa liên quan đến tín ngưỡng do sự mất cân bằng giữa việc truyền thụ trong hoạt động tâm linh. Người ta tiếp nhận thụ động nhiều hơn là chủ động cảm thụ tâm linh một cách có ý thức để tạo ra những nhận thức đúng đắn cho mình và truyền đạt chúng cho người khác một cách tích cực. Thiếu vắng điều này sẽ rất dễ dẫn tới mê muội tôn giáo và lợi dụng tín ngưỡng để trục lợi.
Chúng ta hãy nhớ rằng Tuyên ngôn Toàn thế giới về Quyền Con người đã khẳng định tự do tín ngưỡng và truyền bá tôn giáo là quyền cơ bản, thiêng liêng, phổ quát và vốn có tự nhiên của con người, do Tạo hóa định sẵn cho loài người nên không có bất kỳ ai có quyền ban phát hay cho phép các quyền đương nhiên này cho chúng ta cả. Trong một nhà nước pháp quyền thì các quyền này phải được bảo vệ trên hết và bình đẳng. Người dân ở đó khi thực hiện các quyền này chỉ phải chịu một số hạn chế nào mà có luật qui định rõ. Và những hạn chế đó cũng chỉ nhằm để chống lại việc xâm phạm sự tự do thực hiện các quyền này. Theo nguyên tắc Quyền Con người trong nhà nước pháp quyền như vậy thì việc thành lập các tổ chức tôn giáo chỉ cần thông qua một qui trình đăng ký dễ dàng để đảm bảo các điều kiện do luật qui định một cách rõ ràng, chứ không phải xin phép và chờ cấp phép. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được hiến định là nhà nước pháp quyền từ năm 2001 với những cam kết tôn trọng và bảo vệ các quyền con người trước toàn thế giới rất long trọng. Do vậy, nếu trên thực tế chúng ta chưa có đủ tự do tín ngưỡng và truyền bá tôn giáo thì là do chúng ta chưa quyết liệt đòi hỏi nó đến cùng, chưa tự tin, chủ động sử dụng các quyền con người của mình mà không phải đợi ai cho phép, và bảo vệ chúng khi bị xâm phạm, tước đoạt.
Do vậy phong trào Con đường Việt Nam kêu gọi quý vị tín hữu hưởng ứng Phong trào này và cùng nhau xây dựng hiến chương Chấn hưng Việt Nam vì hòa bình thế giới để chúng ta có thể chung tay làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn.
Trân trọng kính chào !

Phong trào Con đường Việt Nam,

Xem lời phát động Phong trào Con đường Việt Nam tại đây.

“Ý kiến góp ý xin gửi đến email: tpvn.email@gmail.comcdvn.email@gmail.com

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

Mây thẻ

%d bloggers like this: