"Khai dân trí, Chấn dân khí, Hậu dân sinh" hay: "Hiểu biết để Tự tin để Làm giàu cuộc sống"

PHONG TRÀO CON ĐƯỜNG VIỆT NAM

Ngày 13 tháng 06 năm 2012,

Kính gửi:     Ông Nguyễn Tấn Dũng – Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam

V/v: Phong trào con đường Việt Nam và Hiến chương Chấn hưng Việt Nam vì hòa bình thế giới.

Chúng tôi ký tên dưới đây là những người khởi xướng và sáng lập phong trào Con đường Việt Nam vừa được chính thức phát động rộng rãi đến nhân dân hôm 11-06-2012. Nó cũng sẽ ra Lời kêu gọi xây dựng Hiến chương Chấn hưng Việt Nam vì hòa bình thế giới đến rộng khắp các công dân Việt Nam và Quốc tế.

Chắc ông cũng đã biết phong trào này đang được hưởng ứng vì tinh thần hòa hợp của nó và vì tinh thần “Khai dân trí, Chấn dân khí, Hậu dân sinh” mà nó tiếp nối từ phong trào Duy Tân do nhà yêu nước Phan Chu Trinh khởi xướng. Cho dù còn rất nhiều rào cản phải vượt qua nhưng chúng tôi tin chắc rằng sự tiếp nối này sẽ lớn mạnh thành một hoạt động chính trị rộng rãi của quần chúng nhân dân thuộc mọi tầng lớp bởi tinh thần trên của nó, bởi tính khoa học và hợp quy luật khách quan của nó, bởi sự hợp lòng dân của nó, và bởi nguyên tắc phi tư tưởng chủ nghĩa của nó.

Phong trào Con đường Việt Nam chỉ hướng đến việc xây dựng cho được một nền tảng chính trị vững chắc cho đất nước nhờ thực sự lấy dân làm gốc. Chỉ có trên một nền tảng như vậy thì các quan điểm chuẩn tắc, các tư tưởng chủ nghĩa mới có thể bám rể vững vàng để tồn tại và phát triển nếu thuyết phục được lòng dân. Ngược lại, thiếu hoặc yếu một nền tảng như thế thì mọi quan điểm chuẩn tắc, mọi tư tưởng chủ nghĩa đều sẽ sụp đổ bất chấp lý tưởng của nó có tốt đẹp đến đâu đi nữa, bất chấp sức áp đặt của nó có ghê gớm đến thế nào đi nữa.

Đó chính là căn nguyên của hiện tượng tan rã chủ nghĩa Lê-nin ở Liên xô và Đông Âu bất chấp những lý tưởng tốt đẹp của học thuyết Mác. Nhưng cũng chính lý tưởng này đã dẫn đến một hình thái dân chủ xã hội rất thành công và mang lại những cuộc sống tốt đẹp bậc nhất hành tinh này ở các nước Bắc Âu – nơi mà quyền con người được bảo vệ trên hết và bình đẳng, nơi mà các quyền này ngự trị ở vị trí tối thượng, trên tất cả mô hình nhà nước dù đó là cộng hòa hay quân chủ lập hiến.

Trong một môi trường tự do như vậy mà các đảng dân chủ xã hội gần như là sự lựa chọn duy nhất của người dân ở đó để làm đảng cầm quyền cho mình. Điều này có được không chỉ bởi sự tốt đẹp của học thuyết và lý tưởng của các đảng đó, mà quan trọng hơn, là những điều tốt đẹp đó đã trở thành của nhân dân vì đích thân họ đã lựa chọn nó bởi họ thấy nó được thiết kế ra do nhân dân của họ, và kết cục là họ đã trực tiếp chứng kiến được và thụ hưởng được thành quả mà nó mang lại là thực sự vì nhân dân của họ.

Trên đây chính là cách thức mà quyển sách Con đường Việt nam đã dày công nghiên cứu nhằm chỉ ra và đề nghị cho nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam và đảng Cộng sản Việt nam một con đường khoa học, hợp quy luật và hợp lòng dân để nhanh chóng xây dựng thành công một nước xã hội chủ nghĩa tốt đẹp cho Việt nam ta. Nhưng tiếc rằng các tác giả của quyển sách này đã bị kết án vì mục đích như vậy của nó, đánh mất một cơ hội quý giá để tránh được sự trầm trọng của cuộc khủng hoảng hiện nay của đất nước. Dù vậy quyển sách Con đường Việt nam vẫn vượt qua bao khó khăn để dẫn đến sự ra đời của phong trào Con đường Việt nam ngày nay.

Mặc dù đang trong tù nhưng anh Trần Huỳnh Duy Thức – người khởi xướng đầu tiên của phong trào Con đường Việt nam – vẫn vượt qua những khó khăn, thiếu thốn để viết tay một tập tài liệu hơn 40 trang gửi đến ông vào ngày 31/08/2011. Tài liệu này giới thiệu phong trào Con đường Việt nam và đề nghị ông Thủ tướng ủng hộ nó vì sự phát triển dân chủ, thịnh vượng cho nhân dân. Không biết ban Giám thị trại giam Xuân Lộc có chuyển đến ông tài liệu này không nhưng chắc chắn rằng ông có thể yêu cầu họ gửi đến ông. Chúng tôi thực sự mong ông hãy dành thời gian để tham khảo tài liệu này để thấy được giá trị của những giải pháp mà quyển sách Con đường Việt nam đưa ra, của tinh thần hòa hợp, đoàn kết của phong trào Con đường Việt nam và cả tinh thần không hận thù, chấp ngã của những người khởi xướng nó.

Tôi viết thư này thay mặt phong trào Con đường Việt nam để yêu cầu các trách nhiệm của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ mà Hiến pháp quy định để bảo vệ và tạo điều kiện tốt cho phong trào này hoạt động, cụ thể như sau:

– Bảo đảm việc tôn trọng và chấp hành Hiến pháp và Pháp luật, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm ổn định và nâng cao đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân (đoạn 2 điều 109 Hiến pháp 1992).

– Bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật trong các cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang và công dân, tổ chức và lãnh đạo công tác tuyên truyền, giáo dục Hiến pháp và Pháp luật trong nhân dân (khoản 2, điều 112 Hiến pháp 1992).

– Thi hành những biện pháp bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tạo điều kiện cho công dân sử dụng quyền và làm tròn nghĩa vụ của mình (khoản 5 điều 112 Hiến pháp 1992).

– Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt nam, các đoàn thể nhân dân trong khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình, tạo điều kiện để các tổ chức đó hoạt động có hiệu quả (khoản 11 điều 112 Hiến pháp 1992).

Phong trào Con đường Việt nam sử dụng các quyền công dân được quy định tại điều 69 Hiến pháp hiện hành để hoạt động, trong đó có các quyền lập hội và biểu tình mà ông đã từng bảo vệ quan điểm của Chính phủ trước Quốc hội là cần phải sớm ra đời luật để bảo đảm các quyền này cho nhân dân. Chúng tôi hoan nghênh thái độ này của Chính phủ nhưng chúng tôi cho rằng việc bảo đảm ở đây có nghĩa là cần có luật để xác định rõ phạm vi hạn chế mà người dân cần tuân thủ khi thực hiện các quyền này, chứ không phải bảo đảm có nghĩa là phải chờ luật cho phép mới được thực hiện các quyền đó như một số các quan chức đã phát biểu một cách sai lầm. Nếu chưa có luật hạn chế thì có nghĩa là người dân không phải chịu bất kỳ sự hạn chế nào khi sử dụng các quyền đó và không phạm luật nào cả. Nếu việc chưa có luật hạn chế mà dẫn đến một số vấn đề nào đó thì trách nhiệm đó trước hết thuộc về Quốc hội đã chậm trễ và không thể bắt người dân phải chịu thiệt thòi đối với sự chậm trễ đó. Đây cũng là nguyên tắc được quy định rất rõ ràng, cụ thể trong hai Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị và về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa mà Nhà nước đã đại diện cho nguyện vọng của toàn thể nhân dân cam kết tôn trọng trước Liên Hợp Quốc và cộng đồng quốc tế để bảo vệ cho công dân Việt nam. Do vậy chúng tôi yêu cầu Chính phủ phải công bố rõ ràng trước toàn dân về việc họ có quyền sử dụng ngay các quyền công dân của mình đã được hiến định, đồng thời phải đề nghị Quốc hội nhanh chóng ban hành các luật liên quan để hạn chế nhằm tránh những vấn đề có thể xảy ra.

Kế tiếp, chúng tôi yêu cầu Chính phủ phải có biện pháp ngay để ngăn cản hiệu quả việc xâm phạm các quyền công dân tại tất cả các cơ quan hành pháp và cơ quan điều tra ở tất cả các cấp hành chính. Tình trạng giải thích tùy tiện Hiến pháp và luật đã trở thành một phương pháp phổ biến của những người thuộc các cơ quan này để lạm quyền, xâm phạm quyền và và lợi ích của công dân không chỉ trong những vấn đề hình sự mà cả quan hệ dân sự và hành chính. Những sự giải thích như thế cho rằng người dân chỉ được sử dụng những quyền nào đã có luật cho phép. Điều này rõ ràng là sai trái vì đơn giản là không có điều nào trong Hiến pháp có thể nói lên như vậy cả. Đó là chưa kể sự giải thích rất tùy tiện các điều luật đúng đắn, làm sai lệch bản chất của chúng để giúp người “vận dụng” luật dùng hiện tượng để quy kết trách nhiệm hình sự lẫn dân sự một cách oan trái không đúng với bản chất của sự việc. Không hề khó để dẫn chứng rất nhiều các văn bản như vậy của các cơ quan nói trên.

Sau cùng chúng tôi yêu cầu Chính phủ cần có các biện pháp phối hợp và tạo điều kiện để phong trào Con đường Việt nam hoạt động hiệu quả nhằm xây dựng được một nền tảng chính trị vững chắc, thực sự lấy dân làm gốc như đã nói trên. Chúng tôi tin chắc rằng nền tảng đó sẽ giúp ích cho Chính phủ rất hiệu quả trong việc hoàn thành trách nhiệm “bảo đảm ổn định và nâng cao đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân” mà Hiến pháp quy định. Vì thiếu, yếu một nền tảng như vậy nên nền kinh tế đất nước liên tục bất ổn trong nhiều năm qua dẫn đến rất nhiều những vấn nạn xã hội khác nhau đang hoành hành hiện nay. Một nền tảng như vậy cũng sẽ giúp cho Chính phủ nhanh chóng thực hiện thành công việc tái cấu trúc nền kinh tế theo định hướng của đảng Cộng sản Việt nam đã đề ra.

Đã gần một năm rưỡi kể từ đại hội XI của đảng Cộng sản Việt Nam đưa ra định hướng đúng đắn trên nhưng nền kinh tế đất nước chưa có sự chuyển dịch nào tích cực mà chỉ đối phó với bất ổn. Chúng tôi nghĩ rằng ông Thủ tướng cũng đã nhìn ra vấn đề khi phát biểu: ”phát huy quyền làm chủ của nhân dân; thực hiện nguyên tắc ”dân biết, dân bàn, dân kiểm tra” theo đúng vai trò nhân dân là chủ nhân của quá trình phát triển, nhất định chúng ta sẽ thực hiện tốt ba đột phá chiến lược” (báo Nhân Dân 1/8/2011). Tuy nhiên, chúng tôi cũng cho rằng vì thiếu vắng sự tham gia thực sự và tích cực của người dân trong thực tế của chương trình quan trọng này của Chính phủ nên nền kinh tế đất nước vẫn chưa thoát khỏi được khủng hoảng để có thể chuyển dịch tích cực. Phong trào Con đường Việt nam muốn phối hợp cùng Chính phủ để vận động nhân dân tích cực tham gia suy tưởng để đưa ra những sách lược hợp quy luật, hợp lòng dân để giúp Chính phủ hoàn thành nhiệm vụ quan trọng này. Đây cũng là cách để tạo ra sự đồng thuận trong nhân dân.

Chuyển đổi mô hình tăng trưởng và thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược là việc làm rất cần thiết và sẽ tạo ra những thay đổi có giá trị to lớn cho đất nước nếu nó được kết tinh từ trí tuệ suy tưởng của nhân dân. Đây cũng là những yêu cầu cấp thiết mà thực tế cuộc sống đòi hỏi từ nhiều năm qua nhưng đã chưa được đáp ứng tốt. Lý do là những giải pháp cho chúng đã không có sự tham gia rộng rãi của nhân dân. Do vậy, phong trào Con đường Việt Nam kêu gọi Chính phủ hãy tạo điều kiện để phát triển mạnh mẽ một trào lưu suy tưởng từ nhân dân về: ”Chuyển đổi mô hình tăng trưởng”; ”Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; ”Phát triển nhanh nguồn nhân lực”; ”Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng”, và đồng thời tạo ra động lực mạnh để dẫn hướng trào lưu suy tưởng này theo quan điểm mà đại hội XI của đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định. Làm được như vậy thì không những Chính phủ có được những giải pháp tốt nhất cho nhiệm vụ này mà còn tạo ra một sự đồng thuận lớn trong xã hội cho việc thực hiện các giải pháp đó. Vì đơn giản là chúng hợp lòng dân. Không những thế, những động lực nói trên mà Chính phủ tạo ra sẽ chuyển hóa thành những động lực mạnh mẽ trong nhân dân để tạo nên những nguồn lực khổng lồ từ sức dân – không những giúp đất nước vượt qua được khó khăn thách thức hiện nay mà còn nhanh chóng vượt lên. Đó chính là những giá trị to lớn của sự đồng thuận xã hội một cách thực chất.

Chúng tôi trông đợi sự trả lời và những hành động theo trách nhiệm của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Chúc ông sức khỏe và chào hợp tác.

Lê Thăng Long
Người khởi xướng kiêm quyền Trưởng ban quản trị

Xem Lời phát động phong trào Con đường Việt Nam tại đây.

Xem Lời kêu gọi CHẤN HƯNG VIỆT NAM VÌ HÒA BÌNH THẾ GIỚI tại đây.

Chi tiết liên hệ của tôi:
Lê Thăng Long
– Địa chỉ: 80 Nguyễn Thái Bình, F. Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP. HCM
– Điện thoại: +84(0)906116266
– Email: ltlong.cdvn@gmail.com

Đã công bố rộng rãi ngày 13 tháng 6 năm 2012.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

Mây thẻ

%d bloggers like this: