"Khai dân trí, Chấn dân khí, Hậu dân sinh" hay: "Hiểu biết để Tự tin để Làm giàu cuộc sống"

PHONG TRÀO CON ĐƯỜNG VIỆT NAM

Ngày 13 tháng 06 năm 2012,

Kính gửi: Ông Nguyễn Phú Trọng- Tổng bí thư Ban chấp hành TW đảng Cộng sản Việt nam

V/v: Phong trào con đường Việt Nam và Hiến chương Chấn hưng Việt Nam vì hòa bình thế giới.

Chúng tôi ký tên dưới đây là những người khởi xướng và sáng lập phong trào Con đường Việt Nam vừa được chính thức phát động rộng rãi đến nhân dân hôm 11-6-2012. Nó cũng sẽ ra Lời kêu gọi xây dựng Hiến chương Chấn hưng Việt Nam vì hòa bình thế giới đến rộng khắp các công dân Việt Nam và Quốc tế.

Chắc ông cũng đã biết phong trào này đang được hưởng ứng vì tinh thần hòa hợp của nó và vì tinh thần “Khai dân trí, Chấn dân khí, Hậu dân sinh” mà nó tiếp nối từ phong trào Duy Tân do nhà yêu nước Phan Chu Trinh khởi xướng. Cho dù còn rất nhiều rào cản phải vượt qua nhưng chúng tôi tin chắc rằng sự tiếp nối này sẽ lớn mạnh thành một hoạt động chính trị rộng rãi của quần chúng nhân dân thuộc mọi tầng lớp bởi tinh thần trên của nó, bởi tính khoa học và hợp quy luật khách quan của nó, bởi sự hợp lòng dân của nó, và bởi nguyên tắc phi tư tưởng chủ nghĩa của nó.

Phong trào Con đường Việt Nam chỉ hướng đến việc xây dựng cho được một nền tảng chính trị vững chắc cho đất nước nhờ thực sự lấy dân làm gốc. Chỉ có trên một nền tảng như vậy thì các quan điểm chuẩn tắc, các tư tưởng chủ nghĩa mới có thể bám rể vững vàng để tồn tại và phát triển nếu thuyết phục được lòng dân. Ngược lại, thiếu hoặc yếu một nền tảng như thế thì mọi quan điểm chuẩn tắc, mọi tư tưởng chủ nghĩa đều sẽ sụp đổ bất chấp lý tưởng của nó có tốt đẹp đến đâu đi nữa, bất chấp sức áp đặt của nó có ghê gớm đến thế nào đi nữa.

Đó chính là căn nguyên của hiện tượng tan rã chủ nghĩa Lê-nin ở Liên xô và Đông Âu bất chấp những lý tưởng tốt đẹp của học thuyết Mác. Nhưng cũng chính lý tưởng này đã dẫn đến một hình thái dân chủ xã hội rất thành công và mang lại những cuộc sống tốt đẹp bậc nhất hành tinh này ở các nước Bắc Âu – nơi mà quyền con người được bảo vệ trên hết và bình đẳng, nơi mà các quyền này ngự trị ở vị trí tối thượng, trên tất cả mô hình nhà nước dù đó là cộng hòa hay quân chủ lập hiến.

Trong một môi trường tự do như vậy mà các đảng dân chủ xã hội gần như là sự lựa chọn duy nhất của người dân ở đó để làm đảng cầm quyền cho mình. Điều này có được không chỉ bởi sự tốt đẹp của học thuyết và lý tưởng của các đảng đó, mà quan trọng hơn, là những điều tốt đẹp đó đã trở thành của nhân dân vì đích thân họ đã lựa chọn nó bởi họ thấy nó được thiết kế ra do nhân dân của họ, và kết cục là họ đã trực tiếp chứng kiến được và thụ hưởng được thành quả mà nó mang lại là thực sự vì nhân dân của họ.

Trên đây chính là cách thức mà quyển sách Con đường Việt nam đã dày công nghiên cứu nhằm chỉ ra và đề nghị cho nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam và đảng Cộng sản Việt nam một con đường khoa học, hợp quy luật và hợp lòng dân để nhanh chóng xây dựng thành công một nước xã hội chủ nghĩa tốt đẹp cho Việt nam ta. Nhưng tiếc rằng các tác giả của quyển sách này đã bị kết án vì mục đích như vậy của nó, đánh mất một cơ hội quý giá để tránh được sự trầm trọng của cuộc khủng hoảng hiện nay của đất nước. Dù vậy quyển sách Con đường Việt nam vẫn vượt qua bao khó khăn để dẫn đến sự ra đời của phong trào Con đường Việt nam ngày nay.

Mặc dù đang trong tù nhưng anh Trần Huỳnh Duy Thức – người khởi xướng đầu tiên của phong trào Con đường Việt nam – vẫn vượt qua những khó khăn, thiếu thốn để viết tay một tập tài liệu hơn 40 trang gửi đến ông vào ngày 31/08/2011. Tài liệu này giới thiệu phong trào Con đường Việt nam và đề nghị ông Tổng bí thư ủng hộ nó vì sự phát triển dân chủ, thịnh vượng cho nhân dân. Không biết ban Giám thị trại giam Xuân Lộc có chuyển đến ông tài liệu này không nhưng chắc chắn rằng ông có thể yêu cầu họ gửi đến ông. Chúng tôi thực sự mong ông hãy dành thời gian để tham khảo tài liệu này để thấy được giá trị của những giải pháp mà quyển sách Con đường Việt nam đưa ra, của tinh thần hòa hợp, đoàn kết của phong trào Con đường Việt nam và cả tinh thần không hận thù, chấp ngã của những người khởi xướng nó.

Tôi viết thư này thay mặt phong trào Con đường Việt nam để gửi những yêu cầu của người dân chúng tôi đến đảng cầm quyền trên đất nước hiện nay thông qua ông là người đứng đầu đảng đó.

Thứ nhất chúng tôi yêu cầu đảng Cộng sản Việt nam không ngăn cản sự hoạt động của phong trào Con đường Việt nam, mà ngược lại phải có biện pháp hiệu quả để ngăn chặn mọi sự xâm phạm các quyền công dân được hiến định để người dân chúng tôi hưởng ứng, tham gia phong trào này. Nhờ vậy đảng Cộng sản Việt nam sẽ nắm bắt được nguyện vọng và yêu cầu của nhân dân một cách thực tế, chứ không phải bằng cách áp đặt quan điểm riêng của đảng Cộng sản Việt nam hoặc thậm chí là quan điểm chủ quan của một số người trong đảng này thành nguyện vọng và ý chí của nhân dân. Nếu như ông đã phản đối mạnh mẽ điều mà ông cho là sự áp đặt công thức “dân chủ tự do” của phương Tây (như ông phát biểu tại Cuba ngày 9/4/2012) thì chúng tôi cũng đồng ý rằng mọi sự áp đặt đều không đúng và sẽ phản đối tới cùng nguyên tắc “tập trung dân chủ” mà đảng Cộng sản Việt nam áp đặt lên toàn dân tộc.

Thứ hai, chúng tôi yêu cầu đảng Cộng sản Việt nam phải nhìn nhận thực trạng theo đúng thực tế đang diễn ra trong đời sống của nhân dân để có được những giải pháp khoa học, hợp quy luật và hợp lòng dân nhằm đưa đất nước nhanh chóng vượt qua cuộc khủng hoảng trầm trọng hiện nay, giảm thiểu tổn thất và khốn đốn cho nhân dân. Phong trào Con đường Việt nam đang vận động nhân dân cùng tìm ra các giải pháp như vậy thông qua  việc xây dựng Hiến chương Chấn hưng Việt nam vì hòa bình thế giới. Chúng tôi sẵn sàng hợp tác với đảng Cộng sản Việt nam nhằm tìm ra những giải pháp tốt nhất cho Nhà nước:  những cách thức có thể giúp đảng Cộng sản Việt nam mau chóng hiện thực hóa lý tưởng của mình thành những giá trị thực tế mà người dân hưởng thụ được trong cuộc sống hiện tại của họ, thay vì phải tuyên truyền những viễn cảnh để tìm kiếm niềm tin của họ. Cá nhân tôi tin rằng nếu có một tư duy thực chứng như vậy thì đảng Cộng sản Việt nam đã có thể làm cho đất nước tốt đẹp như lý tưởng mà mình mong muốn từ lâu lắm rồi, thay vì phải mất bao nhiêu công sức hàng chục năm trời để lý luận chứng minh rằng tương lai sẽ tốt đẹp như vậy.

Thứ ba, chúng tôi yêu cầu đảng Cộng sản Việt nam phải thực sự lắng nghe nguyện vọng của nhân dân, tuyệt đối tôn trọng các yêu cầu của nhân dân dù đó là thiểu số, và nghiêm chỉnh thực hiện mệnh lệnh của nhân dân dù điều đó có trái với mong muốn của đảng Cộng sản Việt nam đi nữa. Không bất kỳ điều gì có thể biện minh cho sự áp đặt: “ý Đảng – lòng dân” được cả. Nó chưa bao giờ và mãi mãi sẽ không bao giờ là chân lý. Nó chỉ đúng khi nào đảng Cộng sản Việt nam hiểu được quy luật khách quan và mong muốn của dân để đưa ra những chính sách phù hợp để thuyết phục lòng dân, nó sẽ sai khi đảng này không làm được như vậy. Người xưa chỉ nói “thuận ý trời – hợp lòng dân” tức là tuân theo quy luật khách quan thì sẽ xây dựng được những chính sách thuyết phục được nhân dân. “Ý Đảng” chỉ là nhân sinh quan có thể thay đổi, không bất biến như các quy luật khách quan – tức vũ trụ quan hay dân gian gọi là “Ý trời”. Không thể lấy lý tưởng tốt đẹp của một ai đó rồi tự gán nó thành bản chất bất biến của họ rồi đồng nhất điều đó thành chân lý được.

Ông vẫn thường nhấn mạnh là sẽ nghiêm trị mọi hành động xâm phạm quyền, lợi ích của Tổ quốc và nhân dân. Chúng tôi tin rằng đây là dịp tốt nhất để thực hiện hiệu quả điều này thông qua việc đáp ứng các yêu cầu trong thư này của phong trào Con đường Việt nam.

Và vì thực tế là đảng Cộng sản Việt nam hoạt động nhờ ngân sách Nhà nước mà chúng tôi đã đóng thuế tạo ra, nên chúng tôi có quyền đòi hỏi sự phản hồi chính thức của ông Tổng bí thư đảng Cộng sản Việt nam về bức thư này của phong trào con đường Việt nam.

Chúc ông sức khỏe và chào hợp tác.

Lê Thăng Long
Người khởi xướng kiêm quyền Trưởng ban quản trị

Xem Lời phát động phong trào Con đường Việt Nam tại đây.

Xem Lời kêu gọi CHẤN HƯNG VIỆT NAM VÌ HÒA BÌNH THẾ GIỚI tại đây.

Chi tiết liên hệ của tôi:
Lê Thăng Long
– Địa chỉ: 80 Nguyễn Thái Bình, F. Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP. HCM
– Điện thoại: +84(0)906116266
– Email: ltlong.cdvn@gmail.com

Đã công bố rộng rãi ngày 13 tháng 6 năm 2012.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

Mây thẻ

%d bloggers like this: