"Khai dân trí, Chấn dân khí, Hậu dân sinh" hay: "Hiểu biết để Tự tin để Làm giàu cuộc sống"

PHONG TRÀO CON ĐƯỜNG VIỆT NAM

Ngày 13 tháng 6  năm 2012,

Kính gửi: Ông Trương Tấn SangChủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

V/v: Phong trào con đường Việt Nam và Hiến chương Chấn hưng Việt Nam vì hòa bình thế giới.

Chúng tôi ký tên dưới đây là những người khởi xướng và sáng lập phong trào Con đường Việt Nam vừa được chính thức phát động rộng rãi đến nhân dân hôm 11-06-2012. Nó cũng sẽ ra Lời kêu gọi xây dựng Hiến chương Chấn hưng Việt Nam vì hòa bình thế giới đến rộng khắp các công dân Việt Nam và Quốc tế.

Chắc ông cũng đã biết phong trào này đang được hưởng ứng vì tinh thần hòa hợp của nó và vì tinh thần “Khai dân trí, Chấn dân khí, Hậu dân sinh” mà nó tiếp nối từ phong trào Duy Tân do nhà yêu nước Phan Chu Trinh khởi xướng. Cho dù còn rất nhiều rào cản phải vượt qua nhưng chúng tôi tin chắc rằng sự tiếp nối này sẽ lớn mạnh thành một hoạt động chính trị rộng rãi của quần chúng nhân dân thuộc mọi tầng lớp bởi tinh thần trên của nó, bởi tính khoa học và hợp quy luật khách quan của nó, bởi sự hợp lòng dân của nó, và bởi nguyên tắc phi tư tưởng chủ nghĩa của nó.

Phong trào Con đường Việt Nam chỉ hướng đến việc xây dựng cho được một nền tảng chính trị vững chắc cho đất nước nhờ thực sự lấy dân làm gốc. Chỉ có trên một nền tảng như vậy thì các quan điểm chuẩn tắc, các tư tưởng chủ nghĩa mới có thể bám rể vững vàng để tồn tại và phát triển nếu thuyết phục được lòng dân. Ngược lại, thiếu hoặc yếu một nền tảng như thế thì mọi quan điểm chuẩn tắc, mọi tư tưởng chủ nghĩa đều sẽ sụp đổ bất chấp lý tưởng của nó có tốt đẹp đến đâu đi nữa, bất chấp sức áp đặt của nó có ghê gớm đến thế nào đi nữa.

Đó chính là căn nguyên của hiện tượng tan rã chủ nghĩa Lê-nin ở Liên xô và Đông Âu bất chấp những lý tưởng tốt đẹp của học thuyết Mác. Nhưng cũng chính lý tưởng này đã dẫn đến một hình thái dân chủ xã hội rất thành công và mang lại những cuộc sống tốt đẹp bậc nhất hành tinh này ở các nước Bắc Âu – nơi mà quyền con người được bảo vệ trên hết và bình đẳng, nơi mà các quyền này ngự trị ở vị trí tối thượng, trên tất cả mô hình nhà nước dù đó là cộng hòa hay quân chủ lập hiến.

Trong một môi trường tự do như vậy mà các đảng dân chủ xã hội gần như là sự lựa chọn duy nhất của người dân ở đó để làm đảng cầm quyền cho mình. Điều này có được không chỉ bởi sự tốt đẹp của học thuyết và lý tưởng của các đảng đó, mà quan trọng hơn, là những điều tốt đẹp đó đã trở thành của nhân dân vì đích thân họ đã lựa chọn nó bởi họ thấy nó được thiết kế ra do nhân dân của họ, và kết cục là họ đã trực tiếp chứng kiến được và thụ hưởng được thành quả mà nó mang lại là thực sự vì nhân dân của họ.

Trên đây chính là cách thức mà quyển sách Con đường Việt nam đã dày công nghiên cứu nhằm chỉ ra và đề nghị cho nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam và đảng Cộng sản Việt nam một con đường khoa học, hợp quy luật và hợp lòng dân để nhanh chóng xây dựng thành công một nước xã hội chủ nghĩa tốt đẹp cho Việt nam ta. Nhưng tiếc rằng các tác giả của quyển sách này đã bị kết án vì mục đích như vậy của nó, đánh mất một cơ hội quý giá để tránh được sự trầm trọng của cuộc khủng hoảng hiện nay của đất nước. Dù vậy quyển sách Con đường Việt nam vẫn vượt qua bao khó khăn để dẫn đến sự ra đời của phong trào Con đường Việt nam ngày nay.

Mặc dù đang trong tù nhưng anh Trần Huỳnh Duy Thức – người khởi xướng đầu tiên của phong trào Con đường Việt nam – vẫn vượt qua những khó khăn, thiếu thốn để viết tay một tập tài liệu hơn 40 trang gửi đến ông vào ngày 31/08/2011. Tài liệu này giới thiệu phong trào Con đường Việt nam và đề nghị ông Chủ tịch nước  ủng hộ nó vì sự phát triển dân chủ, thịnh vượng cho nhân dân. Không biết ban Giám thị trại giam Xuân Lộc có chuyển đến ông tài liệu này không nhưng chắc chắn rằng ông có thể yêu cầu họ gửi đến ông. Chúng tôi thực sự mong ông hãy dành thời gian để tham khảo tài liệu này để thấy được giá trị của những giải pháp mà quyển sách Con đường Việt nam đưa ra, của tinh thần hòa hợp, đoàn kết của phong trào Con đường Việt nam và cả tinh thần không hận thù, chấp ngã của những người khởi xướng nó.

Hòa hợp dân tộc là một giá trị to lớn ai cũng phải thừa nhận, và cũng là một nhiệm vụ trọng tâm mà ông đã xác định khi phát biểu nhậm chức trước Quốc hội vào tháng 7/2011. Tuy nhiên, thẳng thắn mà nói rằng đất nước ngày càng bị rạn nứt, chia rẻ và cả hận thù bởi chính cách thức mà các bộ máy quản lý nhà nước đã và đang hành xử và tuyên truyền. “Phản động”, “thế lực thù địch”, “diễn biến hòa bình” là những khái niệm quá mơ hồ nên có thể chụp mũ cho bất kỳ ai, bất kỳ hành động gì mà những người đang cầm nắm quyền lực nhà nước không thích.

Ông có ngạc nhiên không khi thường xuyên chứng kiến với cùng một nội dung chỉ trích Chính phủ Việt nam nhưng nếu nó được phát biểu bởi một quan chức nước ngoài thì chẳng sao cả, cùng lắm là người phát ngôn Bộ ngoại giao lên tiếng phản đối qua loa, quan chức ấy khi vào Việt nam còn được đón tiếp, trải thảm; nhưng nếu nó được nói lên bởi một công dân Việt nam đang sống trong nước thì người đó chắc chắn sẽ đối mặt với những nguy cơ trầm trọng, nhẹ thì bị mời làm việc và dọa nạt, nặng thì bị bắt bớ và kết án tù bởi 3 cái mũ “phản động”, “thế lực thù địch”, “diễn biến hòa bình” và nếu điều ấy được nói ra bởi một người Việt nam đang sống ở nước ngoài thì chắc chắn rằng không chỉ 3 cái mũ ấy được chụp lên đồng loạt mà còn không biết bao nhiêu sự bôi xấu đạo đức, đời tư cá nhân của người đó chẳng biết đến từ đâu nhưng sẽ xuất hiện hàng loạt trên các tờ báo an ninh, công an, quân đội…

Trong khi đó ông đã nhấn mạnh về việc chấp nhận những quan điểm khác nhau khi phát biểu nhậm chức Chủ tịch nước, xem đó là mấu chốt để tăng cường đoàn kết, hòa hợp dân tộc. Cá nhân tôi không nghi ngờ thành ý đó của ông nhưng cũng mong ông hãy nhìn nhận thực tế đang diễn ra không như ông muốn. Ngoài lý do về cách hành xử của bộ máy nhà nước nói trên, một nguyên nhân rất quan trọng làm cho thực trạng hòa hợp dân tộc chưa trở thành một giá trị to lớn của đất nước là vì chúng ta chưa có được những cái khách quan nhất, phổ quát nhất, cụ thể nhất mà tuyệt đại đa số nhân dân đều thừa nhận và được nhận các giá trị từ chúng. Ngoài những kêu gọi rất chung chung và trừu tượng về lợi ích tổ quốc, lợi ích dân tộc thì Nhà nước hoàn toàn thiếu vắng việc vận động nhân dân xây dựng cho được các giá trị như vậy.

Đó là điều mà chúng tôi đã trăn trở từ nhiều năm qua nên đã dẫn đến việc viết quyển sách Con đường Việt nam, và bây giờ là phát động phong trào Con đường Việt nam. Nền tảng chính trị thực sự lấy dân làm gốc mà nó hướng đến như nói trên chính là một giá trị như vậy. Nếu những gì mà quyển sách Con đường Việt nam  đưa ra là những kiến nghị của các nhà nghiên cứu cho Nhà nước thì những điều mà phong trào Con đường Việt Nam đề ra là những yêu cầu của người dân chúng tôi đối với Nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Tôi thay mặt phong trào Con đường Việt nam viết thư này để gửi đến ông Chủ tịch nước lời yêu cầu đó. Chúng tôi yêu cầu nhà nước:

– Tạo mọi điều kiện cho phong trào này phát triển để Nhà nước nắm bắt được nguyện vọng và yêu cầu của nhân.

– Bảo vệ người dân chúng tôi thực hiện đầy đủ quyền công dân của mình đã được hiến định theo đúng tinh thần của Tuyên ngôn Toàn thế giới về Quyền Con người để tham gia hoạt động của phong trào này.

– Ngăn cản hiệu quả việc đàn áp và xâm phạm các quyền này của chúng tôi từ bất kỳ đối tượng nào, nhất là các cơ quan công quyền.

– Và cuối cùng là thực hiện nếu nhân dân ra mệnh lệnh để xây dựng thành công một nền tảng chính trị thực sự lấy dân làm gốc.

Tôi trông đợi sẽ nhận được thư phản hồi của ông với tư cách là người đứng đầu một Nhà nước mà chúng tôi đã bầu nên và đóng thuế để nhà nước đó hoạt động.

Chúc ông sức khỏe và chào hợp tác.

Lê Thăng Long
Người khởi xướng kiêm quyền Trưởng ban quản trị

Xem Lời phát động phong trào Con đường Việt Nam tại đây
Xem Lời kêu gọi CHẤN HƯNG VIỆT NAM VÌ HÒA BÌNH THẾ GIỚI tại đây

Chi tiết liên hệ của tôi:
Lê Thăng Long
– Địa chỉ: 80 Nguyễn Thái Bình, F. Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP. HCM
– Điện thoại: +84(0)906116266
– Email: ltlong.cdvn@gmail.com

Đã công bố rộng rãi ngày 13 tháng 6 năm 2012.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

Mây thẻ

%d bloggers like this: