"Khai dân trí, Chấn dân khí, Hậu dân sinh" hay: "Hiểu biết để Tự tin để Làm giàu cuộc sống"

Phong trào Con đường Việt Nam

QUYẾT ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
HIẾN CHƯƠNG CHẤN HƯNG VIỆT NAM VÌ HÒA BÌNH THẾ GIỚI

Phong trào Con đường Việt Nam quyết định thực hiện một chương trình hành động dưới đây :

1.    Tên chương trình hành động :

Tiếng Việt : Hiến chương Chấn hưng Việt Nam vì hòa bình thế giới.
Tiếng Anh : Charter of the Renaissance of Vietnam for the peace of the world.
Mã viết tắt : Charter

2.    Mục đích :

Chương trình này nhằm hình thành nên một bản hiến chương theo ý nguyện của nhân dân Việt Nam để yêu cầu Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chấp nhận và thực hiện các biện pháp hữu hiệu để :

2.1    Bảo vệ trên hết và bình đẳng quyền con người cho từng công dân Việt Nam nhằm đảm bảo quyền lam chủ đất nước của họ thực sự.

2.2    Hòa hợp dân tộc thực chất để có được sức mạnh đoàn kết cho quốc gia.

2.3    Phát triển đất nước bền vững, nhanh chóng đạt được dân chủ, công bằng, thịnh vượng và một nền văn minh Lạc Hồng trong thế giới toàn cầu hóa; bảo vệ hiệu quả lãnh thổ quốc gia.

2.4    Sửa đổi Hiến pháp theo ý chí của nhân dân và phải được nhân dân phúc quyết.

2.5    Chủ động, đi đầu trong việc đưa ra và thúc đẩy các biện pháp nổi bậc của nhân dân Việt Nam nhằm bảo vệ và duy trì hòa bình cho thế giới một cách hiệu quả theo sứ mạng vì hòa bình ghi trong Hiến chương Liên Hợp Quốc và tinh thần của Tuyên ngôn Toàn thế giới về Quyền Con người.

Vì các mục đích như vậy nên bản Hiến chương này được đặt tên là Hiến chương Chấn hưng Việt Nam vì hòa bình thế giới (sau đây gọi tắt là Hiến chương).

3.    Phương thức hành động :

Chương trình này vận động nhân dân tự tin sử dụng đầy đủ mọi quyền con người của mình được quy định trong Tuyên ngôn Toàn thế giới về Quyền Con người và đã được hiến định thành các quyền công dân của người dân Việt Nam trong Hiến pháp 1992 để biến ý nguyện của mình thành những yêu cầu cụ thể, từ đó kết tinh thành bản Hiến chương.

Sau đó chương trình sẽ tiếp tục vận động nhân dân in và ký vào bản Hiến chương rồi tự gửi đến Quốc hội bằng cách trực tiếp mang đến nơi nhận hoặc bằn đường bưu điện.

Tiếp theo đó, chương trình sẽ liên tục kêu gọi và yêu cầu các giới chức cấp cao nhất của Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và đảng cộng sản Việt Nam cầm quyền chấp nhận và thực hiện bản  Hiến chương. Nếu những lời kêu gọi và yêu cầu này chưa được thực hiện thì Chương trình sẽ tiếp tục vận động nhân dân sử dụng tiếp những quyền công dân khác của mình để cương quyết yêu cầu chính quyền thực hiện cho bằng được hiến nguyện của mình.

Trong suốt quá trình trên, Chương trình sẽ liên tục vận động cộng đồng quốc tế ủng hộ và tiếp sức cho bản Hiến chương này của nhân dân Việt Nam chúng ta. Chúng ta sẽ kêu gọi sự trợ giúp lẫn trách nhiệm của Liên Hợp Quốc, các quốc gia tiến bộ, các tổ chức quốc tế vì nhân quyền và hòa bình, những người đã từng đoạt giải thưởng Nobel hòa bình, báo chí truyền thông quốc tế và của mọi công dân thế giới cùng với chúng ta thực hiện sứ mạng bảo vệ tự do, quyền con người và nhân phẩm – là những giá trị phổ quát mà bất kỳ ai cũng phải được hưởng như nhau trên khắp toàn cầu như Tuyên ngôn Toàn thế giới về Quyền con người đã xác định thành nguyên tắc bất di bất dịch – nhằm tích cực tham gia nhiệm vụ bảo vệ và duy trì hòa bình cho thế giới của Liên Hợp Quốc mà bất kỳ công dân hoặc quốc gia thành viên nào cũng phải có trách nhiệm tham gia khi gia nhập Liên Hợp Quốc .

4.    Tổ chức thực hiện:

Một ban điều hành Chương trình sẽ được thành lập để tổ chức việc thực hiện Chương trình Hiến chương, gọi tên là Ban điều hành chương trình Hiến chương Chấn hưng Việt Nam vì hòa bình thế giới gọi tắt là Ban điều hành Hiến chương (executive board of the Charter – EBCharter). Đứng đầu Ban điều hành này là Trưởng ban điều hành Hiến chương (executive chief of the Charter – ECCharter) và sẽ do Ban quản trị của Phong trào Con đường Việt Nam bổ nhiệm. Các Phó ban điều hành của Chương trình có thể và được khuyến khích là những cá nhân có uy tín hoặc đại diện của các tổ chức chính trị xã hội của Việt Nam hoặc quốc tế ở trong và ngoài nước. EBCharter sẽ bổ nhiệm các điều hành viên (executive) và các chuyên gia tác nghiệp (operative).

EBCharter phải có biện pháp hiệu quả để thu nhận mọi ý kiến và yêu cầu của nhân dân để phân tích và chuyển ý nguyện của nhân dân thành các hiến nguyện của Hiến chương. EBCharter cần tổ chức rộng rãi các diễn đàn để kích thích suy nghĩ của nhân dân nhằm tạo nên một cuộc cách mạng suy tưởng làm thay đổi sâu sắc nhận thức của họ về quyền con người và quyền làm chủ đất nước của mình, từ đó sẽ có ý thức trách nhiệm với chính mình và với đất nước

Người sáng lập Hiến chương là những cá nhân hoặc tổ chức có uy tín (cả trong nước. ngoài nước và quốc tế) sẽ ký tên thành lập và công bố bản Hiến chương đã được soạn thảo hoàn chỉnh. Người sáng lập Hiến chương sẽ được hình thành trong quá trình biên soạn Hiến chương với số lượng không hạn chế miễn là đạt được tiêu chuẩn về tư cách và uy tín (sẽ được xây dựng sau).

Người ủng hộ Hiến chương là bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào sẽ ký tên ủng hộ Hiến chương và gửi thư yêu cầu Quốc Hội Việt Nam thực hiện Hiến chương.

Ngoài ra còn có thể có các đối tượng khác tham gia Hiến chương chẳng hạn như những người vận động sự ủng hộ, tập hợp người ủng hộ, nhà tài trợ Hiến chương, v.v… Những đối tượng này sẽ được xây dựng sau.

5.    Hiệu lực của chương trình hành động:

Chương trình Hiến chương Chấn hưng Việt Nam vì hòa bình thế giới sẽ có hiệu lực từ ngày quyết định này được công bố trên trang thông tin chính thức của Phong trào Con đường Việt Nam và phổ biến rộng rãi trên truyền thông đại chúng.
Chương trình này sẽ hết hiệu lực khi nào mục đích của nó đã được hoàn thành và Ban quản trị Phong trào tuyên bố kết thúc.

Những người khởi xướng
Trần Huỳnh Duy Thức
Lê Thăng Long              Lê Công Định

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

Mây thẻ

%d bloggers like this: