"Khai dân trí, Chấn dân khí, Hậu dân sinh" hay: "Hiểu biết để Tự tin để Làm giàu cuộc sống"

PHONG TRÀO CON ĐƯỜNG VIỆT NAM

Việt Nam, ngày   tháng    năm 2012

LỜI KÊU GỌI CHẤN HƯNG VIỆT NAM VÌ HÒA BÌNH THẾ GIỚI

(Bản dự thảo, chưa công bố chính thức. Xin góp ý)

Kính thưa quốc dân đồng bào,

TỔ QUỐC ĐANG LÂM NGUY

Tổ quốc chúng ta đang đứng trước những nguy cơ vô cùng nguy cấp, nhân dân ta đang đối mặt với những thử thách hết sức nặng nề.

Cuộc khủng hoảng kinh tế đang khiến hàng chục triệu đồng bào ta rơi vào cảnh túng quẫn, nhưng tình hình sẽ còn xấu hơn nữa. Những vấn nạn xã hội về đạo đức, giáo dục, văn hóa, v.v… vẫn đang ngày càng xuống cấp bất chấp mọi chương trình cải cách của chính phủ, gây tai họa hàng ngày lên hầu hết 86 triệu nhân dân. Những nỗ lực chính trị nhằm đẩy lùi cường quyền, tham nhũng, xâm phạm đất đai, suy thoái đạo đức,.v.v… của quan chức liên tục thất bại, tiếp tục làm xói mòn niềm tin của cả xã hội Việt Nam.

Thực trạng trên đã và đang làm suy kiệt nghiêm trọng nội và sức đề kháng của đất nước nhưng chưa có một biện pháp nào ngăn chặn được hiểm họa này. Trong khi đó nguy cơ bị thôn tính và xâm phạm lãnh thổ quốc gia đang rõ rệt và nguy hại hơn bao giờ hết nhưng toàn dân không hề được chuẩn bị và khuyến khích tinh thần để chống lại những âm mưu lệ thuộc hóa dân tộc như vậy, mà ngược lại còn bị cản trở.

NGOẠI XÂM VÀ NỘI XÂM

Lịch sử nước nhà đã cho thấy, đứng trước những bối cảnh bước ngoặt như vậy, nếu sự lựa chọn của nhân dân là sự thụ động thì dân tộc sẽ bị biến thành nô lệ cho ngoại xâm. Nhưng ngay cả khi lịch sử đã nhiều lần vang danh nước Việt bởi những cuộc chiến chống ngoại xâm thì những công trạng đó lại không giúp cho nhân dân ta thắng được nạn nội xâm để đưa đất nước trở nên thịnh vượng, mang đến giàu có và văn minh và niềm tự hào cho mọi con Hồng, cháu Lạc.

Giá như lịch sử đã lựa chọn con đường canh tân mở cửa mà bậc đại trí thức Nguyễn Trường Tộ đề xướng thì Việt Nam bây giờ không thua gì Nhật Bản. Giá như triều đại phong kiến nhà Nguyễn vào giữa thế kỷ 19 dám, giống như triều đại Minh Trị Nhật đã làm, từ bỏ quyền lợi của tầng lớp cầm quyền của mình để không chọn con đường bế quan tỏa cảng thì dân tộc này  đã không phải chịu đựng hàng trăm năm Pháp thuộc  đen tối. Những  chiêu bài “để bảo vệ an ninh quốc gia”, “chống sự xâm nhập ngoại lai, chống lại âm mưu của các thế lực thù địch” đã được dùng để ngăn chặn thành công việc du nhập các trào lưu tiến bộ về dân chủ, về khoa học công nghệ của nhân loại vào đất nước. Nhưng đó cũng chính là sự thành công của nạn nội xâm và chỉ để phục vụ cho quyền lợi của một nhóm nhỏ quan lại hẹp hòi muốn duy trì sự thống trị của mình. Tuy vậy chính họ cũng bị biến thành những kẻ luồn cúi trước ngoại bang khi đất nước bị mất chủ quyền.

CẦN CÁCH MẠNG SUY TƯỞNG

Lịch sử đang lập lại. Nếu chúng ta tiếp tục thụ động để cho những quan chức hẹp hòi dẫn dắt và áp đặt thì hậu quả chúng ta phải gánh chịu sẽ còn nặng nề hơn trước. Hơn lúc nào hết, chúng ta cần một cuộc Cách mạng suy tưởng để hướng cả dân tộc đến một thời kỳ khai sáng, mang lại dân chủ và thịnh vượng cho nhân dân ta, kiến tạo nên thái bình thịnh trị cho đất nước ta, và góp phần quan trọng  để duy trì hòa bình cho thế giới chúng ta.

Giá như đã có một cách nào đó tạo nên được những trào lưu thúc đẩy hòa bình bằng cách hỗ trợ cho các xu hướng tiến bộ, dân chủ trong nước Đức và nước Nhật vào đầu những năm 30 của thế kỷ trước – vốn tương tự như Trung Quốc ngày nay – thì đã không có chiến tranh thế giới thứ II. Nhưng nếu điều giá như này đã không xảy ra thì một sự thật đã diễn ra rất hiển nhiên là dân tộc Đức và dân tộc Nhật đã vươn lên mạnh mẽ sau bại trận bằng sức mạnh của dân chủ và hòa bình chứ không bằng độc tài và hiếu chiến.

Để sau này chúng ta và con cháu chúng ta không phải hối tiếc bởi những điều giá như như trên thì ngay từ bây giờ chúng ta hãy đi đầu trong suy tưởng để thúc đẩy nên những trào lưu dân chủ vì sự thịnh vượng cho chúng ta và vì hòa bình cho thế giới.

SUY TƯỞNG ĐỂ TỰ TIN

Hỡi dân tộc Lạc Hồng!

Chúng ta hãy cùng nhau suy tưởng với một khát vọng vươn lên cháy bỏng để đưa đất nước Việt Nam hóa rồng xứng đáng với nguồn cội Rồng Tiên vốn là khát vọng được gửi gắm cho dân tộc từ lúc mới khởi tổ.

Chúng ta hãy suy tưởng để có được Tự tin thì chắc chắn sẽ có Dân chủ từ đó sẽ được Công bằng và chắc chắn sẽ dẫn đến Thịnh vượng nhanh chóng. Văn minh là một kết quả tất yếu cuối cùng cho chúng ta. Nếu không suy tưởng thì chúng ta sẽ thiếu tự tin rồi dẫn đến sợ hãi – là mảnh đất màu mỡ cho cường quyền và tham nhũng phát triển. Rồi chúng biến ta thành nghèo nàn và lạc hậu. Hậu quả đó không chỉ chúng ta mà cả con cháu chúng ta nhiều thế hệ nữa sẽ phải gánh chịu.

TỰ TIN ĐỂ DÂN CHỦ

Hãy suy tưởng để lựa chọn tiến trình tất yếu theo quy luật:

Tự tin -> Dân chủ -> Công bằng -> Thịnh vượng -> Văn minh; thay vì thụ động  để bị rơi vào:

Sợ hãi -> Cường quyền -> Tham nhũng -> Nghèo nàn -> Lạc hậu mà không thể tránh khỏi.

Chúng ta hãy suy tưởng để thấy rằng nếu chúng ta đòi hỏi để có được một nền dân chủ thực chất thì chúng ta sẽ mau chóng có được thịnh vượng, giàu sang cho chính mình và cho mọi người, thay vì chỉ cơm áo gạo tiền  hay làm giàu bằng mọi giá nên sẽ buộc phải tiếp tay cho tham nhũng. Và vì thế mà càng tăng sức mạnh cho cường quyền, khiến nó càng xâm phạm đến quyền, lợi ích và danh dự của chúng ta, làm chúng ta và con cháu chúng ta càng nghèo nàn, càng sợ hãi.

DÂN CHỦ ĐỂ THỊNH VƯỢNG

Chúng ta hãy cùng suy tưởng để tìm ra Con đường bằng những sách lược quốc gia thuận theo quy luật khách quan và dựa vào những lợi thế từ bản sắc và văn hóa dân tộc có thể phát huy thành sức mạnh trong thế giới toàn cầu hóa. Con đường đó sẽ mau chóng đưa chúng ta đến thịnh vượng và văn minh mà không cần phải vay mượn của quá khứ (khai thác tài nguyên) và tương lai (phá hủy môi trường và vay đầu tư quá mức). Sự vay mượn đó không thể đưa chúng ta đến thịnh vượng, và không chỉ con cháu chúng ta phải trả mà chính chúng ta đã phải trả giá đắt cho nó từ bây giờ.

VÌ HÒA BÌNH THẾ GIỚI

Chúng ta hãy đi đầu trong suy tưởng để thúc đẩy nên những trào lưu dân chủ có thể giúp hòa giải được xung đột và gieo mầm cho hợp tác, nhờ vậy sẽ kiến tạo và duy trì được hòa bình cho thế giới. Nhờ vậy mà chúng ta sẽ có hạnh phúc và được cả thế giới tôn trọng. Và nhờ vậy mà chúng ta tôn tạo nên những vốn liếng vô giá cho con cháu chúng ta mai sau.

CHỐNG CƯỜNG QUYỀN, BÁ QUYỀN

Và khi chúng ta suy tưởng như vậy thì thời đại của những ý tưởng chúng ta tạo ra sẽ đến mà không có một sức mạnh cường quyền hay bá quyền nào có thể cản trở được. Đây cũng chính là cách mà chúng ta tiếp sức cho chính quyền chống cường quyền, tham nhũng, và đẩy lùi sự suy thoái đạo đức của quan chức và sự tụt dốc niềm tin của dân chúng hiệu quả nhất. Và đây cũng là cách chúng ta tạo ra và khẳng định sức mạnh toàn dân tộc quyết giữ vững độc lập và chủ quyền quốc gia.

KẾT TINH THÀNH HIẾN CHƯƠNG

Và để những suy tưởng trên thành hiện thực chúng ta hãy cùng nhau kết tinh và xây dựng chúng thành một bản “HIẾN CHƯƠNG CHẤN HƯNG VIỆT NAM VÌ HÒA BÌNH THẾ GIỚI” để chính thức cùng nói lên ý muốn của nhân dân Việt Nam, và cũng để kêu gọi nhân dân yêu hòa bình thế giới ủng hộ.

Qua bản Hiến chương này, chúng ta sẽ yêu cầu  nhà nước pháp quyền “của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân” cần phải xây dựng và quản lý một đất nước xã hội chủ nghĩa ra sao; bảo vệ nhân dân ta và giữ gìn bờ cõi tổ quốc ta như thế nào.

Và chúng ta cũng sẽ đòi hỏi đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo đất nước theo cách mà nhân dân chúng ta yêu cầu đối với một chính đảng cầm quyền nếu nó muốn được nhân dân trao cho trọng trách đó.

Bằng bản Hiến chương này, chúng ta cũng sẽ nói rõ với Quốc hội Việt Nam và toàn thế giới là nhân dân chúng ta muốn và yêu cầu Hiến pháp của quốc gia Việt Nam phải được sửa đổi như thế nào, nhân dân Việt Nam chúng ta yêu hòa bình ra sao và quyết tâm bảo vệ hoà bình cho thế giới bằng cách nào. Chúng ta hãy suy tưởng để tham gia chủ động và tích cực vào công việc này  ngay từ bây giờ, ngay trong quá trình soạn thảo Hiến pháp. Đó không chỉ là cái quyền tối thượng của người dân chúng ta mà còn là trách nhiệm thiêng liêng của từng công dân để có được tự do thực sự cho chính mình và cho mọi người.

TRÁCH NHIỆM CỦA QUỐC HỘI

Lời kêu gọi này cũng yêu cầu Quốc hội và từng đại biểu Quốc hội phải đảm bảo cho mọi công dân Việt Nam trên thực tế có thể thực hiện được tất cả các quyền công dân được Hiến pháp bảo vệ. Đó là những quyền con người phổ quát mà nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã cam kết tôn trọng trước toàn thế giới. Quốc hội và đại biểu Quốc hội nếu không làm được điều này thì không còn đủ tư cách là đại biểu của dân, nhà nước được bầu nên bởi Quốc hội và các đại biểu đó cũng sẽ không còn đủ tính chính danh nữa.

Hỡi nhân dân Việt Nam!

Chúng ta hãy tự tin ngay từ đây, ngay từ bây giờ. Hãy tiếp tục tinh thần “Khai dân trí, Chấn dân khí, Hậu dân sinh” của Phong trào Duy Tân – hãy suy tưởng và nói lên nguyện vọng chính đáng của mình để làm cuộc sống tốt đẹp hơn cho ta, cho mọi người và cho cả nhân loại.

Làm như vậy chúng ta mới vượt qua được khủng hoảng kinh tế trầm trọng hiện nay để nhanh chóng thoát khỏi những khó khăn trong cuộc sống thường ngày đang hoành hành chúng ta. Nếu không hậu quả mà chúng ta phải lãnh sẽ còn nặng nề hơn nữa.

Làm như vậy, chúng ta mới thực sự là những người chủ của đất nước. Nếu chúng ta không có ý thức làm chủ như vậy thì dân ta sẽ chỉ là những kẻ lệ thuộc bị trị, nước ta cũng chỉ là một lãnh thổ phiên thuộc. Đến bao giờ chúng ta mới có thể ngẩng cao đầu?

Suy tưởng, nói lên nguyện vọng và yêu cầu đối với nhà nước là hành động thiết thực nhất hiện nay cho mình và cho mọi người.

TM. Phong trào Con đường Việt Nam
Những người khởi xướng
Trần Huỳnh Duy Thức
Lê Thăng Long          Lê Công Định

Những người sáng lập

Xin tham khảo mục đích, phương thức hành động của Hiến chương tại đây

“Ý kiến góp ý xin gửi đến email: tpvn.email@gmail.comcdvn.email@gmail.com

Advertisements

Comments on: "LỜI KÊU GỌI CHẤN HƯNG VIỆT NAM VÌ HÒA BÌNH THẾ GIỚI" (2)

  1. […] Lời phát động phong trào Con đường Việt Nam tại đây. Share this:TwitterFacebookLike this:LikeBe the first to like this post.  Tháng Sáu 12, […]

  2. […] Xem Lời phát động phong trào Con đường Việt Nam tại đây. Share this:TwitterFacebookLike this:LikeBe the first to like this post.  Tháng Sáu 12, […]

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

Mây thẻ

%d bloggers like this: