"Khai dân trí, Chấn dân khí, Hậu dân sinh" hay: "Hiểu biết để Tự tin để Làm giàu cuộc sống"

PHONG TRÀO CON ĐƯỜNG VIỆT NAM

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC MỜI THAM GIA SÁNG LẬP

Xem danh sách tiếp theo tại đây.

About these ads

Comments on: "DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC MỜI THAM GIA SÁNG LẬP PHONG TRÀO CON ĐƯỜNG VIỆT NAM" (2)

  1. [...] Kính gửi: Quý vị được mời tham gia sáng lập phong trào Con đường Việt Nam [...]

  2. [...] thú vị là những người được mời là những nhân vật nổi tiếng thuộc đủ mọi thành phần với những xu hướng chính trị rất khác nhau mà cộng đồng mạng thường gán [...]

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Mây thẻ

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: